top of page
Microscope

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС 

Всички продукти на Agetis се произвеждат в сътрудничество с Medochemie Ltd., водещ фармацевтичен производител.

Днес, Medochemie Ltd. разполага с 13 производствени предприятия и съоръжения. 9 в Кипър, 1 в Холандия и 3 във Виетнам. Medochemie е придобила и поддържа 4 355 разрешения за употреба за 630 различни фармацевтични продукта, класифицирани в над 10 терапевтични категории.

Medochemie оперира в съответствие с най-строгите стандарти за качество и в пълно съответствие с европейските насоки.

bottom of page