top of page
Petri Dish

ОСИГУРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО

Качеството управлява всичко, което правим. Това включва качество на суровините, качество на производствените процеси и качество на бизнес отношенията.

Нашите продукти са произведени от най-висококачествените суровини. Те са задълбочено тествани за чистота и сила и не съдържат вредни замърсители, като по този начин гарантират, че отговарят на най-високите стандарти за качество.

Всички производствени съоръжения отговарят на най-високите стандарти на производствения процес от действащите разпоредби за добри производствени практики (cGMP) на Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО). 

Ние следваме строгите производствени протоколи и процедури на фармацевтичната индустрия, за да гарантираме оптимално качество на нашите крайни продукти.

bottom of page