top of page
Science Lab

ПРОУЧВАНИЯ И РАЗВИТИЕ 

Всяка година Agetis Supplements пуска между 2 и 4 нови продукта на световните пазари. Нашите продукти са предназначени да представят най-високо качество.

Това изисква силна научноизследователска и развойна дейност.

Нашата лаборатория за научноизследователска и развойна дейност в Кипър е напълно оборудвана и сертифицирана по стандартите ISO и Good Laboratory Practice (GLP). 

Ние подкрепяме и инвестираме в клинични изпитвания за нашите продукти. 

 

Като компания се ангажираме да разработваме продукти, подкрепени от науката и препоръчани от медицински специалисти и учени по хранене. Те се подкрепят от изследвания и научна литература.

Научете повече за нашите минали и настоящи констатации и резултати от клиничните изпитвания.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Scientist
bottom of page