top of page

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли в уебсайта на AGETIS Supplements Ltd („Agetis“) („Сайт“). Моля, прочетете и прегледайте внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или да използвате този сайт.

 

Правен отказ от отговорност

 

Въпреки че информацията на този сайт е достъпна по целия свят, информацията за продукта, предоставена на този сайт, може да не е предназначена за жители на определен регион. Моля, потвърдете на всяка отделна продуктова страница дали предоставената информация е предназначена или не за региона в който пребивавате или е направена референция.

2021 AGETIS Supplements Ltd. Всички права запазени.

 

С достъпа или използването на този сайт и всеки път, когато имате достъп до този сайт, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с Условията за ползване и Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с Условията за ползване или Политиката за поверителност, не трябва да влизате или да използвате Сайта.

 

Agetis може да модифицира настоящите Условия за ползване по всяко време и такива промени ще се считат за ефективни незабавно след публикуването им в Сайта. Всяко използване или продължаване на използването на Сайта ще се счита за убедително потвърждение, че приемате модифицираните Условия за ползване, поради което трябва редовно да преглеждате тези Условия за ползване.

 

Информацията, предоставена на този сайт, е само обща информация и с образователна цел. Сайтът може от време на време да съдържа информация, свързана с различни медицински състояния и тяхното лечение. Информацията, свързана с продукта на сайта не е медицинска консултация и не трябва да се разчита от конкретно лице или за каквато и да е конкретна цел. Всички медицински въпроси трябва да бъдат отнасяни до Вашия медицински специалист. Ако се съмнявате, моля потърсете медицинска помощ. Никаква употреба на лекарства или свързани продукти не трябва да се извършва само въз основа на информацията, съдържаща се на сайта, и Agetis няма да поеме отговорност за това.

 

1. Използване на сайта

 

Вие се съгласявате и разбирате, че носите отговорност за поддържането на поверителността на паролите, свързани с всеки акаунт в Agetis, който използвате. Съответно Вие се съгласявате, че ще носите изцяло отговорност пред Agetis за всички дейности, които се извършват под Вашия акаунт.

Можете свободно да сърфирате в Сайта и свободно да изтегляте материали от там. Всички изтеглени материали можете да използвате само за лична, нетърговска употреба.

Не можете да разпространявате, модифицирате, предавате, използвате повторно, публикувате или използвате такива материали за обществени или търговски цели, без изричното писмено разрешение на Agetis. Всички авторски права, интелектуална собственост и други права на собственост, както и известия във връзка с тях, съдържащи се в изтеглените материали, трябва да бъдат запазени и непроменени. Цялото съдържание на Сайта е защитено с авторски права в полза на Agetis и/или някой от доставчиците или филиалите на Agetis, освен ако не е посочено друго, и не може да се използва без изричното писмено разрешение на Agetis или както е предвидено тук.

 

Изображенията на хора или места, показани на Сайта, са собственост или се използват с разрешение от Agetis. Използването на тези изображения от Вас е строго забранено. Неразрешеното използване на изображенията може да наруши законите на Кипър, европейското или международното право, авторското право, търговската марка, интелектуалната собственост, разпоредбите за поверителност и/или публичен достъп, както и разпоредбите и устава на комуникациите.

 

2. Ограничения за достъп

 

Освен ако не е изрично разрешено друго от Agetis, всеки достъп или опит за достъп до други области на компютърната система на Agetis или друга информация, съдържаща се в системата за каквато и да било цел, е строго забранен. Съгласявате се, че няма да използвате робот, паяк, друг автоматичен или ръчен процес или устройство за „изстъргване на екрана“, наблюдение на „мина“ или копиране на уеб страници на Сайта или съдържанието, съдържащо се в него, без изричното писмено разрешение на Agetis. Няма да изпращате спам на други потребители на сайта по някаква причина. Вие се съгласявате, че няма да използвате никакви устройства, софтуер или рутина, за да се намесвате или да се опитвате да пречите на правилната работа на сайта. Съгласявате се, че няма да предприемате действия, които налагат неразумно или несъразмерно голямо натоварване на инфраструктурата на Agetis. Не можете да използвате техники за рамкиране, за да приложите търговска марка, лого, търговско наименование или друга собствена информация на Agetis, включително изображения, рамки, съдържание или оформление/ дизайн, намерени на която и да е страница на сайта, без изричното писмено съгласие на Agetis.

 

3. Навременност на информацията

 

Agetis полага разумни усилия, за да включи точна и актуална информация в Сайта, но тъй като информацията се променя толкова бързо, Agetis не може и не дава никакви гаранции или изявления относно нейната надеждност, точност, валидност, навременност, полезност или пълнота.

 

4. Отговорност

 

а) Нищо в Условията за ползване не изключва, ограничава или модифицира каквито и да било потребителски гаранции, права или средства за защита, предоставени на потребителя от който и да е приложим закон, който не може да бъде изключен, ограничен или модифициран по споразумение (Неизключими права). При спазване на неизключимите права и с изключение на каквито и да било гаранции, изрично предоставени в тези Условия за ползване, всички условия, гаранции, обезпечения, право или отговорност, които иначе биха били подразбирани в тези Условия за ползване или наложени от закона, се изключват.

б) Без ограничаване на клауза 4 (а), използването на сайта Ви е на Ваш риск и в никакъв случай Agetis или която и да е друга страна, участваща в създаването, съдържанието или доставката на сайта, не носи отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, преки, случайни, последващи, косвени или наказателни загуби или щети, или щети, произтичащи от пропуснати печалби, загуба на данни или прекъсване на бизнеса), произтичащи от Вашия достъп, използване или невъзможност за достъп или използване на сайта или всякакви грешки или пропуски в неговото съдържание. Това включва щети или вируси, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване.

 

в) Без ограничаване на клауза 4 (а), Agetis не гарантира или гарантира, че файловете, достъпни за изтегляне от този Сайт, няма да бъдат заразени с вируси, червеи, троянски коне или друг код, който проявява замърсяващи или разрушителни свойства.

 

5. Обезщетение

 

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазвате от вреда Agetis, техните служители, директори, служители, агенти, доставчици и трети страни партньори от и срещу всички загуби, разходи, щети и разноски, включително обосновани адвокатски хонорари, в резултат на някакво нарушение от Ваша страна на тези Условя на ползване или друга дейност, свързана с Вашия акаунт (включително небрежно или погрешно поведение) от Ваша страна или от друго лице с достъп до сайта, използващо Вашия акаунт.

 

6. Поверителност

 

При спазване на условията, посочени в нашата Политика за поверителност:

 

а) Всяко съобщение или материал, които предавате или публикувате на сайта чрез електронна поща или по друг начин, включително, но не само, данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще бъдат третирани като неповерителна и непатентована информация;

 

б) Agetis или някой от неговите филиали може да използват такава комуникация или материал за каквато и да е цел, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване и по-нататъшно публикуване; и

 

в) Agetis и неговите филиали са свободни да използват всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във всякакви съобщения или материали, които изпращате на Сайта, за каквато и да е цел, включително, но не само, разработване, производство и маркетинг на продукти.

 

г) Вие се съгласявате и признавате, че в случай на злоупотреба или незаконно разпространение на поверителна информация или нарушаване на някоя от разпоредбите за поверителност, съдържащи се тук, щетите няма да бъдат адекватно средство за защита и Agetis ще има допълнително право на подходящо разпореждане или друго справедливо удовлетворение на своите интереси.

 

7. Търговски марки

 

Търговските марки, търговски имена, лога и свързаните с тях етикети и сервизни марки (общо „търговски марки“), показани на Сайта, независимо дали се появяват или не с голям шрифт или със символа на търговска марка (TM), са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Agetis Supplements Ltd, нейните филиали, свързани компании или нейните лицензодатели или партньори в съвместни предприятия. Освен това, всички заглавия на страници, персонализирани графики, икони на бутони и скриптове са сервизни марки, търговски марки и/ или търговски облекла на Agetis и не могат да бъдат копирани, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Agetis. Вие потвърждавате, че използваните и показвани на този сайт търговски марки са и ще останат собственост единствено на Agetis или собственика на търговската марка. Нищо, съдържащо се в този Сайт, не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, спиране или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право върху и на търговските марки, без изричното писмено разрешение на Agetis или собственика на търговската марка. Използването на Вашите търговски марки на Сайта и в неговото съдържание, с изключение на случаите, предвидени в настоящите Условия за ползване, е строго забранено. Информирани сте, че Agetis ще прилага агресивно правата си върху интелектуална собственост в сайта и неговото съдържание в пълната степен на закона и може да използва преследване на наказателни санкции (където е приложимо). 

 

8. Авторски права

 

Agetis Ви предоставя привилегията за достъп и преглед на текст, графики, аудио, дизайн, изображения, диаграми и друго съдържание („Съдържанието на Agetis“) на Сайта единствено за Ваша лична, нетърговска употреба. Agetis може да отмени тази привилегия по всяко време с предизвестие по някаква причина или без причина. Всяко и цялото Съдържание, софтуер и други разработки на Agetis на Сайта и всякакви репродукции на някое от гореизброените (заедно „Произведения“) са интелектуална собственост на Agetis, нейните доставчици или филиали. Освен ограниченото предоставяне на достъп и гледане на съдържанието на Agetis, посочено по-горе, Agetis не Ви предоставя никакви други привилегии или права в някоя от разработките. Вие потвърждавате, че всяко друго използване на произведенията, включително без ограничение, възпроизвеждане, модифициране, разпространение, предаване, повторно публикуване, показване или изпълнение, без предварителното писмено разрешение на Agetis, е строго забранено.

 

9. Онлайн комуникации

 

Въпреки че Agetis може от време на време да наблюдава или преглежда дискусиите, чатовете, публикациите, предаванията, информационните табла и други подобни на Сайта, Agetis не поема никаква отговорност, произтичаща от съдържанието на Сайта, нито за грешки, клевета, пропуск, фалш, нецензурни думи, порнография, обидно съдържание, опасност или неточност, съдържащи се в каквато и да било информация в Сайта.

 

10. Политика на работа

 

Забранено Ви е да публикувате или предавате незаконни, заплашителни, клеветнически, обидни, нецензурни, агресивни, порнографски или неподходящи материали или всякакви материали, които биха могли да представляват или насърчават поведение, което би се считало за престъпление, ще породи гражданска отговорност или би нарушило по друг начин Закона. Agetis ще си сътрудничи изцяло с всички правоприлагащи органи или съдебни разпореждания, изискващи или насочващи Agetis да разкрие самоличността на всеки, който публикува такава информация или материали. 

 

11. Преглед на комуникациите

 

Agetis си запазва правото да преглежда съобщенията и материалите, публикувани или качени на Сайта, и да блокира или премахва комуникации или материали, които според него са:

 

а) Обидни, клеветнически или нецензурни,

б) Фалшиви, измамни или подвеждащи,

в) В нарушение на авторско право, търговска марка или друго право на интелектуална собственост на друг, или

г) Обидни, нежелателни или по друг начин неприемливи за Agetis по свое усмотрение.

 

12. Редакционна политика

 

Agetis си запазва правото да променя или изтрива материали от сайта по всяко време.

 

13. Без потвърждение

 

Определени връзки на Сайта водят до ресурси, разположени на сървъри, които не се поддържат от Agetis или са под негов контрол. Ние предоставяме такива връзки само за удобство на нашите потребители. Agetis не носи отговорност за съдържанието на такива референтни уеб-сайтове или за достъп до такива уеб-сайтове. Включването на каквато и да е връзка към друг уеб-сайт или каквато и да е препратка към какъвто и да е продукт или услуга по търговско наименование, търговска марка, производител или по друг начин, не представлява или предполага потвърждение или препоръка за такова от Agetis. Достъпът до други уеб-сайтове, свързани с този Сайт, е на Ваш риск и до степента, разрешена от закона, се отказваме от всякаква отговорност по отношение на достъпа Ви до такива свързани уеб-сайтове.

 

14. Невалидно, където е забранено

 

Въпреки че информацията на този сайт е достъпна по целия свят, не всички продукти или услуги, обсъдени в този сайт, са достъпни за всички лица или във всички географски местоположения или юрисдикции. Agetis си запазва правото да ограничи предоставянето на нашите продукти или услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция и/ или да ограничи количествата на каквито и да е продукти или услуги, които предоставяме. Всяко предложение за какъвто и да  било продукт или услуга, направено в материалите на този сайт, е невалидно, когато е забранено от закона.

 

15. Запазване на правата

 

Agetis запазва изцяло всички свои права и никакви действия или бездействие от името на Agetis в нито един отделен случай или при дадени обстоятелства не може да представлява или да се тълкува срещу някакви права, привилегии или като цяло интересите на Agetis.

bottom of page